INTERNETOVÉ PŘIPOJENÍ

INTERNETOVÉ PŘIPOJENÍ

Bezdrátovou síť hotel.vse.cz mohou používat ubytovaní hoteloví hosté či ubytovaní nestudenti Vysoké školy ekonomické v Praze. Do bezdrátové sítě nemají přístup studenti a zaměstnanci VŠE, u kterých se předpokládá používání bezdrátové sítě eduroam či pevné kabelové přípojky.

Přihlašovací údaje lze získat na recepci koleje. Každý ubytovaný získá odlišné přihlašovací jméno a heslo.

Pokud zapomenete/ztratíte přihlašovací údaje či chcete nové heslo, recepce na koleji Vám vytiskne nové jméno i heslo. Staré přihlašovací údaje tím přestanou být platné. S ukončením ubytování na koleji přestanete mít přístup do bezdrátové sítě.

Bezdrátová síť hotel.vse.cz je určena pro přístup k Internetu a je pro hotelové hosty zdarma. Je blokována přímá komunikace mezi zařízeními (například mezi mobilem a notebookem) – pro sdílení údajů použijte služby typu DropBox, OneDrive či Google Disk. Též jsou blokovány protokoly pro sdílení obsahu (Bittorrent a další P2P sítě).

Další informace naleznete na následující adrese: 

https://universityhotel.vse.cz/informace/hotelove-ubytovani/pripojeni-k-internetu/

Používání bezdrátové sítě hotel.vse.cz se řídí příkazem rektora 1/2007. Z tohoto příkazu zdůrazníme následující body:

  • uživatel je povinen dbát na to, aby svou činností neohrožoval práci ostatních uživatelů či nepřetěžoval zdroje sítě
  • uživatel má odpovědnost za svá data – jak z hlediska jejich obsahu, tak z hlediska jejich uložení a vhodného zálohování
  • uživatel odpovídá za škody jím způsobené, ať již úmyslně, či z nedbalosti
  • uživatel je při své činnosti povinen dodržovat mezinárodní úmluvy, kterými je ČR vázána, a platné právní normy ČR